TUKIKÖYSI OY

Sosiaali- ja ohjauspalvelut

Tukea elämän eri tilanteisiin

Ammatillista tukea syrjäytymisen ehkäisyyn, arjen haasteisiin sekä koko perheen hyvinvointiin

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkoituksena on tukea sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia ja omia voimavaroja.

Koulutukset ja kurssit

Järjestämme ammatillista lisäkoulutusta sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan osaajille sekä kursseja henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Yhtäköyttä kanssasi vetävät:

Carita Parkkinen

  • Sosionomi (YAMK) opisk.
  • Yhteisöpedagogi (AMK)
  • Monikulttuurisuustyö


Minulla on usean vuoden kokemus maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä, ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta sekä lastensuojelutyöstä. Ydinosaamistani ovat seikkailupedagogiset menetelmät luonnossa liikkuen ja sitä kautta erilaisten taitojen opetteleminen. Seikkailupedagogiikka on iloa ja onnistumisia tuottava työskentely menetelmä, joka haastaa asiakasta sopivissa määrin kokeilemaan omia taitojaan. 

Sanna Leskinen

  • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja
  • Neuropsykiatrinen valmentaja
  • Sosionomi (AMK)
  • Lähihoitaja

Minulla on usean vuoden kokemus lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä niin varhaiskasvatuksen kuin lastensuojelun kentältä. Lisäksi olen työskennellyt autisminkirjon henkilöiden kanssa. Erityisosaamiseni koostuu eläin- ja luontoavusteisista menetelmistä sekä neuropsykiatrisesta osaamisesta. Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja pyrin auttamaan asiakkaitani löytämään ratkaisuja, voimavaroja sekä vahvuuksia.