Muut palvelut

Muut palvelumme ovat tarkoitettu tukea tarvitseville perheille omakustanteisesti tai sosiaalihuollon harkinnanvaraisina palveluina

Neuropsykiatrinen valmennus

Nepsy-valmennus on tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä.

Nepsy-valmennuksen avulla etsitään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arjen haasteisiin, vahvistetaan omaa osaamista, opitaan uutta sekä löydetään omia vahvuuksia.

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itsetuntoa, tukea vahvuuksia ja muuttaa ongelmat tavoitteiksi.

Nepsy-valmennusta on mahdollista toteuttaa eläinavusteisesti. Valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä koko perheen kanssa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnitelmista ja tavoitteellista toimintaa, joka tähtää hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Toiminnan lähtökohtina ovat ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö. Peruselementteinä ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, dialogisuus sekä toiminnallisuus.

Toiminnan kautta pyritään vahvistamaan mm. vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, arjen hallintaa sekä kohottamaan itsetuntoa. Toiminta voi olla myös osana ikäihmisten viriketoimintaa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksilöllisesti suunniteltua ja voi pitää sisällään mm. hevosen hoitoa ja käsittelyä, tallitöitä sekä ratsastusta.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa järjestetään Varsinais-Suomessa, Somerniemellä yhteistyössä Lintulan tallin kanssa.

TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN EI VAADI AIKAISEMPAA HEVOSKOKEMUSTA