Toiminta-ajatus ja arvot

Työskentelymme perustuu arvostavaan ja aitoon kohtaamiseen 

Menetelmät:

  • Eläinavusteisuus ehkäisee syrjäytymistä ja edistää vuorovaikutus- sekä tunnetaitojen käsittelyä
  • Elämyksellisyys tuottaa positiivisia kokemuksia ja haastaa asiakasta omien taitojen kokeiluun
  • Luontoavusteisuus ehkäisee luonnosta vieraantumista ja edistää kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa
  • Toiminnallisuus vahvistaa osallisuutta ja edistää vuorovaikutustaitojen kehittymistä

Arvomme:

  • Aito kohtaaminen

Toimintamme laatu perustuu vuorovaikutukselliseen, aitoon kohtaamiseen. Kohtaamme jokaisen asiakkaan kunnioittavasti, yksilöllisesti sekä arvostaen. Aito kohtaaminen on perusta luottamuksellisen suhteen syntymiseen, jota kautta voimme yhdessä asiakkaan kanssa löytää avaimet sujuvampaan ja mielekkäämpään arkeen. 

  • Kuunteleminen

Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänä asiantuntija. Meillä on halua kuulla ja sitä kautta ymmärtää asiakkaitamme ja heidän kokemuksiaan. Emme pyri antamaan asiakkaillemme valmiita vastauksia, vaan keskustelujen avulla kannustamme asiakasta löytämää itselleen parhaimmat ratkaisut.

  • Osallisuus

Kokemus osallisuudesta lisää tutkitusti ihmisen hyvinvointia, luo turvallisuuden tunnetta sekä uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Toimintamme perustuu asiakkaidemme vapaaehtoisuuteen. Haluamme, että jokaisella on mahdollisuus muokata elämäänsä itselleen mielekkääksi, oman näköisekseen matkaksi. Tällä matkalla olemme tukena ja apuna. 

  • Yhteisöllisyys

Jokaisella ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin ja olla osa jotakin. Olivatpa asiakkaamme mukana yksilö- tai ryhmätoiminnassa, toimimme kaikki yhdessä, olemme toisillemme olemassa. Toiminnassamme korostuu ajatus siitä, että yhdessä tekeminen mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kokemuksen tarpeellisuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta.