Koulutukset/ kurssit

Neuropsykiatrinen valmentaja- koulutus

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kuntoutus- ja ohjausmenetelmä henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger (autisminkirjo), Tourette, kielelliset erityisvaikeudet). Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen sekä omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen löytyminen. Valmennuksen keinot soveltuvat hyvin myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ohjaamiseen. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan menetelmänä ADHD:n käypähoitosuosituksessa.

Lue lisää koulutuksesta