Mini-Nepsy

                                                                   3.1.2022-26.1.2022

Koulutuksessa saat tietoa yleisimmistä neuropsykiatrisista oireyhtymistä, niiden liitännäisoireista sekä vaikutuksista yksilöön ja lähipiiriin. Koulutus vahvistaa valmiuksia tukea neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä ja antaa konkreettisia työkaluja neuropsykiatrisia haasteita omaavien kanssa työskentelyyn. Koulutuksessa käsitellään myös ratkaisu- ja voimavarakeskeisten toimintatapojen sekä positiivisen psykologian perusteita.

Koulutuksen sisältö:

Yleisimmät neuropsykiatriset oireyhtymät sekä niiden liitännäisoireet
Mitä ovat yleisimmät neuropsykiatriset oireyhtymät (ADHD, ADD, Tourette, Autismi ja kielelliset erityisvaikeudet), niiden oirekuvat sekä liitännäisoireet?

Neuropsykiatristen oireyhtymien vaikutus yksilöön ja lähipiiriin

Miten neuropsykiatriset oireyhtyvät vaikuttavat yksilön ja lähipiirin arkeen ja millaisia keinoja voimme käyttää tukeaksemme ja helpottaaksemme arkea?

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten toimintatapojen perusteet

Mitä ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä toimintatavoilla tarkoitetaan? Miten niitä voidaan käyttää tukemaan kasvatus- ja ohjaustyötä?

Positiivinen psykologia

Mitä positiivinen psykologia on? Millä tavoin positiivista kasvatusta voidaan käyttää arjessa tukemaan yksilön suotuisaa kasvua ja kehitystä?

Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy itsenäistä opiskelua (kirjallisuuteen tutustumista, menetelmien käytön harjoittelua, tehtäviä) sekä kolme etäopetuspäivää.

Etäopetuspäivät: 12.1.2022, 19.1.2022, 26.1.2022 klo 16.30-20.

Kohderyhmä:

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat lisätietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä; sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä, vanhemmat ja muu lähipiiri.

Hinta:

Hinta 265e (sis. ALV)

Lasku lähetetään ilmoittautuneille noin viikko viimeisen ilmoittautumispäivän (31.12.2021) jälkeen.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (31.12.2021), laskutetaan koulutusmaksusta 50%. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko koulutusmaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este, voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen. Tukiköysi Oy on oikeutettu koulutuksen peruuttamiseen, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Ilmoittaudu koulutukseen