Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (eläin- ja luontoavusteinen) 30op, Lohja 

1.2.2022-30.11.2022

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kuntoutus- ja ohjausmenetelmä henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger (autisminkirjo), Tourette, kielelliset erityisvaikeudet). Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen sekä omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen löytyminen. Valmennuksen keinot soveltuvat hyvin myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ohjaamiseen. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan menetelmänä ADHD:n käypähoitosuosituksessa.

Koulutuksen sisältö

* Neuropsykiatrinen valmennus ja sen erityispiirteet
* Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
* Yleisimmät liitännäisoireet
* Neuropsykiatristen oireyhtymien diagnosointi, hoito ja kuntoutus
* Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten toimintatapojen perusteet
* Eri ikäisten asiakkaiden ja perheiden valmentaminen
* Positiivinen psykologia ja arvostava vuorovaikutus
* Eläin- ja luontoavusteisuus osana neuropsykiatrista valmennusta
* Valmennusprosessi
* Neuropsykiatrinen valmentaja osana työyhteisöä ja itsenäisenä yrittäjänä
* Neuropsykiatrisen valmennuksen soveltaminen omaan työhön
* Kirjallisuus, harjoittelupäiväkirja, lopputyö. 

Koulutukseen sisältyy yksi neurologiaan perehtyneen erikoislääkärin luento. 

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (1 opintopiste vastaa 27 tuntia työtä).
Koulutuksen kokonaiskesto on 10kk. Koulutukseen sisältyy 12 lähiopetuspäivää (kahden päivän jaksoissa), etätehtäviä, kirjallisuuteen tutustumista, harjoittelupäiväkirjan pitämistä sekä lopputyön.

Lähiopetuspäivien päivämäärät julkaistaan tammikuussa 2022. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.12.2021.

Kohderyhmä 

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten, nuorten tai aikuisten parissa. Koulutus antaa myös valmiuksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ohjaamiseen.
Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla sosiaali- terveys- tai kasvatusalan koulutus.

Hinta

1600,00e (sis. ALV)
Koulutus voidaan maksaa erissä.

Koska koulutus on vahvasti vuorovaikutuksellista, koulutus toteutetaan vain, mikäli osallistujia on vähintään 10.

Peruutusehdot

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (31.12.2021), laskutetaan koulutusmaksusta 50%. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko koulutusmaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este, voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen. Tukiköysi Oy on oikeutettu koulutuksen peruuttamiseen, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Ilmoittaudu